مراحل دریافت وام

آنلاین در کمتر از ۴۸ ساعت محاسبه‌گر وام
۱ اعتبار سنجی بدون نیاز به ضامن برای وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان
۲ بارگذاری مدارک تصویر کارت ملی، شناسنامه، مدرک احراز سکونت، ثبت نام ثنا، گردش حساب
۳ تعیین سقف وام توسط ماشینچی بر اساس وضعیت اعتباری متقاضی
۴ انتخاب خودرو ده روز زمان برای انتخاب و معرفی خودرو به ماشینچی
۵ کارشناسی در ماشینچی برای اطمینان از سلامت خودروی مورد معامله
۶ تسویه حساب آنی تنظیم کلیه مدارک خودرو به نام خریدار
درخواست وام