سفارش خرید خودرو

کارشناسان ما با در نظر گرفتن قیمت، سلامت فنی و بدنه، بهترین گزینه را در بازار برای شما پیدا می‌کنند.

مزایای سفارش خرید در ماشینچی

مشاوره خرید خودرو
متناسب با نیاز شما
جستجو و بازدید خودروها
به شکـل روزانـه و به نمایندگی از شما
تضمین سلامت بدنه و فنی
از طـریق کارشناسـی با ضمانت بیمه ایران
تضمین بهترین قیمت
با توجه به شرایط خـودرو و بـازار
انجام معامله امن
با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

از سفارش خرید خودرو بیشتر بدانید

سرویس درخواست خرید ماشینچی شامل چه خدماتی می‌شود؟
مشاوره تخصصی، جستجوی خودرو در بازار برای شما، بازدید و کارشناسی خودروهای مناسب، انجام فرایندهای حقوقی و معاملاتی، تاییدیه اصالت خودرو توسط کارشناس رسمی دادگستری، ضمانت بیمه ایران، خدمات کارگزاری و تعویض پلاک
هزینه خدمات خرید خودرو در ماشینچی چقدر است؟
در صورتی که ماشینچی برای شما خودرو بیابد و معامله صورت پذیرد، مجموعا یک درصد ارزش مباینامه که شامل هزینه مشاوره، جستجو در بازار، بازدید خودروها، کارشناسی ها و ضمانت خودروی مربوطه خواهد بود از طرف شما پرداخت خواهد شد. در صورت عدم انجام معامله طی 7 روز کاری، هیچ هزینه ای متوجه شما نخواهد بود و در صورت دریافت پیش پرداخت، مبلغ به طور کامل به شما عودت داده می‌شود.
چگونه ماشینچی اقدام به جستجو و بازدید خودروها برای من می‌کند؟
مشاوران ماشینچی پس از نیازسنجی، به صورت روزانه در بازار اقدام به جستجوی خودروهای مناسب می‌کنند. سپس کارشناسان فنی ماشینچی خودروهای مورد نظر را بررسی و در صورت مناسب بودن تایید می‌کنند. در این فرایند شما به شکل روزانه از نتیجه اقدامات مطلع خواهید شد، تا زمانیکه بهترین گزینه برای شما پیدا شده و معامله صورت پذیرد.
ماشینچی بر چه اساسی سلامت بدنه و فنی خودرو را تضمین می‌کند؟
تمامی مراحل کارشناسی خودرو در ماشینچی به شکل مکانیزه و با دستگاه های پیشرفته انجام خواهد شد. این قابلیت باعث شده است تا بیمه ایران تمامی گزارش های کارشناسی ماشینچی را تا سقف 500 میلیون تومان ضمانت کند.
ماشینچی بر چه اساسی بهترین قیمت خودرو را تضمین می‌کند؟
تیم قیمت گذاری ماشینچی به شکل روزانه در حال رصد بازار است تا تخمین مناسبی از قیمت در بازار داشته باشد و با در نظر گرفتن شرایط خودرو و گزارش کارشناسی، خودرو را ارزیابی و قیمت گذاری می‌نماید. سپس وارد مذاکره با فروشندگان خواهد شد تا به شکل واقع بینانه ای قیمت خودرو تعیین گردد. در نتیجه، کارشناسان ماشینچی همواره اقدام به تامین خودروهایی خواهند کرد که در بازه قیمتی مناسبی قرار دارند.
انجام معامله امن در ماشینچی به چه معناست؟
تمامی فرایندهای حقوقی و معاملاتی در مرکز ماشینچی انجام می‌شود و اصالت خودرو توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید می‌گردد.
سفارش خرید خودرو سفارش خرید خودرو