چرا معامله در ماشینچی؟

سرعت بالا در انجام معامله خودرو

سرعت بالا

فرآیندهای استاندارد و از پیش تعیین شده به منظور حداکثر سهولت و سرعت در انجام معاملات خودرو
ادامه ...
شفافیت و امنیت در معاملات خودرو

شفافیت و امنیت

نظارت ماشینچی بر سلامت معامله و خودرو در نقش حافظ منافع خریدار و فروشنده
ادامه ...
کل فرایند معامله خودرو در یک محل

معامله یکجا

اتمام کل فرایند معامله خودرو از کارشناسی تا تنظیم سند فقط با یک بار مراجعه
ادامه ...
مراحل معامله خودرو به صورت یکجا و سریع در ماشینچی

سرعت و سهولت انجام معاملات

فرایندهای استاندارد
به منظور جلوگیری از اتلاف وقت طرفین، فرایندهای انجام معاملات کاملا استانداردسازی شده و بدون کوچکترین اتلاف وقتی پیش می‌رود.
اخذ عوارض در محل
کلیه عوارض شهرداری خودرو در زمان معامله استعلام شده و پرداخت می‌گردد.
اخذ خلافی در محل
خلافی خودرو تا زمان معامله در محل استعلام شده و پرداخت می‌گردد.

معامله در یک بستر سالم و شفاف

کارشناسی معتبر پیش از خرید
انجام یک کارشناسی معتبر، پیش از هر چیز موجب راحتی خیال طرفین از انجام یک معامله سالم و بدون ریسک خواهد بود.
فرایند کاملا شفاف
کلیه فرایند خرید و فروش در مقابل طرفین معامله انجام شده و تمام جزئیات به اطلاع طرفین خواهد رسید.
کارگزاری خرید
ماشنیچی در نقش حقوقی کارگزار خرید خودرو بر امنیت و سلامت کامل معامله و حقوق طرفین معامله نظارت دارد.

انجام کل مراحل معامله در یک محل

کارگزار اختصاصی
از ابتدای ورود به ماشینچی یک کارگزار اختصاصی تمام فرایند پیشرفت معامله را پیگیری و مدیریت می‌کند.
دفترخانه اسناد رسمی
با حضور دفترخانه اسناد رسمی در محل معامله، طرفین به جابه جایی برای تنظیم قولنامه و مراحل ثبت سند قطعی احتیاج نخواهند داشت.
خدمات تعویض پلاک
به منظور سرعت و سهولت انجام کار، کلیه مراحل شماره گذاری و دریافت برگ سبز خودرو بدون نیاز به خروج خودرو از ماشینچی انجام می‌شود.